Đẩy mạnh các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Ngay từ tháng 7/2021, khi đại dịch Covid-19 đang diễn ra, ý tưởng về một chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch đã được hình thành. Tới đầu năm 2022, chủ trương này đã được hiện thực hóa thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Việc triển khai chương trình phục hồi có ý nghĩa to lớn về nhiều phương diện; giúp củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với các chính sách của Đảng và Chính phủ; tạo điều kiện khôi phục, tạo dựng và thúc đẩy phát triển các nền tảng trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, đến hết tháng 8 năm 2022, khi 1/3 thời gian thực hiện đã trôi qua, mới chỉ có khoảng 13,5% kinh phí cho chương trình được giải ngân. Do đó, vấn đề đặt ra là cần phải tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh các chương trình trong quá trình thực thi nhằm đạt được những mục tiêu đề ra một cách hiệu quả và có sức lan tỏa lớn.

Đây sẽ là một trong những nội dung trọng điểm tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, tổ chức ngày 18/9/2022, tại Hà Nội.

Thực hiện : Hồng Quyên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/day-manh-cac-chuong-trinh-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi