Ngày 3-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ CAND; công tác gia đình và trẻ em Bộ Công an và Triển công tác năm 2016.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ CAND kiêm Phó trưởng ban Ban chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em CAND chỉ đạo, điều hành Hội nghị. Tới dự còn có đồng chí Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình –Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch; đại diện Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam.

Day manh cong tac binh dang gioi, vi tien bo phu nu va tre em trong CAND - Anh 1

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo năm 2015, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em được triển khai nghiêm túc, đảm bảo nội dung, yêu cầu hoạt động thực hiện tốt chương trình đề ra...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đề nghị, cần bổ sung thêm một nhiệm vụ công tác vừa được đại diện của Vụ Gia đình –Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đề xuất tại tham luận ngay tại Hội nghị đó là đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em.

Day manh cong tac binh dang gioi, vi tien bo phu nu va tre em trong CAND - Anh 2

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND tặng các tập thể xuất sắc.

Trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tới 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ chủ chốt trong các cấp bộ, hội; Đề xuất xây dựng và sớm ban hành chương trình công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 có tính chất dài hơi nhằm tạo đà thúc đẩy công tác bình đẳng giới trong CAND.

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác liên tịch giữa Bộ Công an với TW Hội phụ nữ Việt Nam và các Ban ngành liên quan; Thực hiện tốt công tác báo cáo trao đổi tình hình giữa các đơn vị, địa phương với cơ quan tham mưu thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ CAND và Ban chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em CAND, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác giáo dục về công tác bình đẳng giới trong các cơ quan đơn vị trong CAND.

Day manh cong tac binh dang gioi, vi tien bo phu nu va tre em trong CAND - Anh 3

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian tới tiếp tục kiện toàn Ban theo hướng nhất nguyên trưởng ban nhằm Tăng cường hơn nữa công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ và gia đình trẻ em CAND.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đã chúc mừng và trao tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND cho 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ và gia đình trẻ em CAND.

Tâm Phạm