Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Gốc
(LĐ) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được xác định là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đối với CĐ, các hoạt động kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền lợi NLĐ... chính là nhằm góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Tin nóng

Tin mới