Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đẩy mạnh công tác quản lý các hoạt động văn hóa thông tin

Gốc

Hanoinet - Từ đầu năm đến nay, Sở VHTT đã tích cực trong việc chỉ đạo phòng VHTT- TT các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin; kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa và thực hiện Chỉ thị 17/ CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động nhà hàng Karaôkê, vũ trường.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=25916