QĐND - Thời gian qua, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại xăng, dầu trên các vùng biển tiếp tục có những diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, số lượng lớn... Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực đấu tranh và thu được những kết quả nhất định, song tình hình trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu hợp pháp, làm thất thu ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng quốc gia. Để hạn chế và từng bước khống chế tình trạng trên, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu xăng, dầu trên biển.

Nội dung công văn nêu rõ: Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Quốc phòng về thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền nhận thức rõ tác hại của việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay, vận chuyển thuê hàng hóa cho các đối tượng buôn lậu, kịp thời cung cấp thông tin, phát hiện, tố giác hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng, dầu.

Công văn cũng yêu cầu, tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các quân khu ven biển, quân chủng, binh chủng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đăng ký quản lý chặt chẽ hoạt động ra-vào bến cảng của các chủ phương tiện có chức năng vận chuyển xăng, dầu, phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ của ngư dân để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động buôn lậu xăng, dầu. Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng phối hợp với cảng vụ, hải quan, quản lý thị trường làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên các luồng lạch, cửa sông, cảng biển và vùng biển, xử lý nghiêm những trường hợp buôn lậu xăng, dầu theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYỄN LINH