(NLĐ) - Phát biểu tại hội thảo “Miền Trung - Vận hội mới cho đầu tư và phát triển” tổ chức tại Đà Nẵng ngày 27-3, ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư, cho biết trong những năm qua đã có dấu hiệu về một làn sóng đầu tư mới vào miền Trung.