Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá thực chất với học viên giáo dục thường xuyên

Gốc
Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, tính đến hết học kỳ I năm học 2020-2021, trên địa bàn thành phố có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Tổng số học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tại các trung tâm là hơn 35.000 người. Trong đó có hơn 34.000 học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, số còn lại theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. Kết thúc học kỳ I, ở cấp trung học cơ sở có 30% số học viên xếp loại học lực khá, giỏi; ở cấp trung học phổ thông tỷ lệ này là 42%. Tỷ lệ học viên xếp loại học lực yếu, kém ở cấp trung học cơ sở là 11%; cấp trung học phổ thông là 9%.

Để duy trì, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đẩy mạnh các hình thức kiểm tra, đánh giá một cách thực chất đối với học viên; rà soát, có biện pháp hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Đức

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/991850/day-manh-kiem-tra-danh-gia-thuc-chat-voi-hoc-vien-giao-duc-thuong-xuyen