Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đẩy mạnh kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Gốc

Tại cuộc họp bàn các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đại biểu đều cho rằng cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và có cơ chế khen thưởng, xử lý vi phạm rõ ràng trong lĩnh vực này.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229606/Default.aspx