U Minh Thượng gồm các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận là vùng trọng điểm về nuôi trồng thủy sản mặn, lợ của tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là mô hình tôm - lúa.

Cuối tuần qua (24/7), tại TP Rạch Giá, Hội Thủy sản Kiên Giang tổ chức hội thảo khoa học: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nghề nuôi thủy sản mặn, lợ tại các huyện vùng U Minh Thượng”.

Theo báo cáo tại hội thảo, từ đầu năm đến nay các huyện vùng U Minh Thượng đã thả nuôi được 74.500 ha tôm - lúa, chiếm 96% diện tích toàn tỉnh.

Đặc biệt, nhiều địa phương nông dân đã thả nuôi kết hợp tôm sú - cua biển, tôm sú - tôm càng xanh đạt hiệu quả cao. Trung bình năng suất tôm sú đạt 205 kg/ha, tôm càng xanh đạt 457 kg/ha, doanh thu đạt khoảng 100 triệu đồng/ha, lợi nhuận đạt 50 triệu đồng/ha/vụ. Ngoài nguồn thu từ nuôi tôm, nông dân còn có thu nhập từ cua biển nuôi xen canh và vụ lúa luân canh.

Tại Hội thảo, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang đã giới thiệu một số giống lúa do đơn vị nghiên cứu, chọn tạo, có khả năng chống chịu mặn như GKG4, GKG14, GKG24. Đây là các giống lúa được khuyến cáo sử dụng cho mô hình sản xuất tôm - lúa tại các huyện vùng U Minh Thượng.

Theo kế hoạch, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của Kiên Giang năm 2015 ước đạt 637.000 tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi nước lợ đạt 56.000 tấn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt 725.000 tấn, riêng tôm nuôi nước lợ đạt 80.000 tấn.