Đẩy mạnh sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt

Gốc
Ông Phạm Duy Yên, chuyên viên Vụ CNTT, Bộ TTTT. Chương trình “Sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt” được tổ chức với mục đích hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy các sản phẩm dịch vụ CNTT thương hiệu Việt, tạo cơ hội hợp tác đầu tư thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Ông Phạm Duy Yên, chuyên viên Vụ CNTT, Bộ TTTT.

Chương trình “Sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt” được tổ chức với mục đích hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy các sản phẩm dịch vụ CNTT thương hiệu Việt, tạo cơ hội hợp tác đầu tư thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Chương trình bao gồm 3 chuyên đề: Sản phẩm phần mềm trong y tế giáo dục; sản phẩm phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành trong cơ quan nhà nước; sản phẩm phần cứng, dịch vụ CNTT và nội dung số thương hiệu Việt.

Theo ông Phạm Duy Yên, chuyên viên Vụ CNTT, Bộ TTTT, hoạt động chính của chương trình là triển lãm các sản phẩm CNTT do Việt Nam sản xuất. Dự kiến sẽ có 50 gian hàng của các DN tham gia. Ban tổ chức không tập trung vào việc mời các DN nước ngoài, nhưng vẫn sẽ dành một số gian hàng nhỏ cho các công ty nước ngoài có sử dụng sản phẩm CNTT của Việt Nam cho quá trình sản xuất của họ. Sẽ có những sản phẩm giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường, tuy nhiên tùy thuộc vào từng doanh nghiệp sẽ có chương trình cụ thể khác nhau.

Còn mục đích chính tại chuỗi hội thảo “Nhân lực CNTT trong thế giới phẳng” là tìm ra những giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT, sao cho đến năm 2020 đạt mục tiêu 1 triệu người hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT.

Tại hội thảo, các diễn giả sẽ trình bày nhu cầu nguồn nhân lực CNTT khu vực châu Á, nhu cầu nguồn nhân lực CNTT Malaysia, mô hình kết nối nhân lực CNTT Việt Nam với các DN trên thế giới v.v…

Tin nóng

Tin mới