Đẩy mạnh thanh toán học phí không dùng tiền mặt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 2741 hướng dẫn như sau: Đối với các khoản thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác cần khẩn trương phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để triển khai việc thu bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể là trang bị sẵn sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần mềm quản lý trường học, cơ sở giáo dục; thống nhất mẫu thông tin thanh toán không dùng tiền mặt đối với học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục; bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh, sinh viên và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán học phí và các dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của cơ sở giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, các ngành, địa phương cần triển khai ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin để kết nối, tích hợp dữ liệu với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, cung cấp cho người học các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên điện thoại di động…

T.K

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202207/day-manh-thanh-toan-hoc-phi-khong-dung-tien-mat-8257501/