Đẩy mạnh tiến độ phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Gốc
QĐND Online - Theo tổng kết của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đã đem lại giá trị sản xuất cao hơn nhiều so với canh tác truyền thống. Cụ thể, sản xuất rau cao cấp tại Lâm Đồng đạt bình quân 400 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2 lần so với bình quân chung; trồng hoa cao cấp đạt bình quân 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha, cao gấp 1,6 lần so với bình quân chung; chè chất lượng cao đạt từ 150-250 triệu đồng/ha.

Vườn cà chua cao sản (giống mới Ana) của nông dân huyện Đức Trọng được nhiều du khách đến thăm quan, học tập.

Hiện toàn tỉnh có 10.907 ha canh tác ứng dụng sản xuất công nghệ cao, tăng 4.500 ha so với năm 2010. Trong đó, diện tích nhà kính 1.696 ha, nhà lưới 604 ha, màng phủ 3.318 ha, tưới tự động ngoài trời 5.289 ha. Diện tích trên chủ yếu sản xuất các loại: rau (7.205 ha), hoa (2.586 ha), chè (611 ha). Ngoài ra, năm 2011 tỉnh Lâm Đồng đã chuyển đổi 4.482 ha cà phê, trong đó trồng mới 1.309 ha, cải tạo 3.100 ha cà phê già cỗi bằng phương pháp ghép cải tạo; chuyển đổi 250 ha chè cành cao sản, trồng mới 325 ha dâu, cải tạo 698 ha vườn điều tạp chất lượng kém sang trồng ca cao và cây ăn quả chất lượng cao. Theo ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có 10% diện tích canh tác nông nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Tin, ảnh: Nguyễn Chí Long

Tin nóng

Tin mới