Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân

Ngày 15-7, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Dự buổi gặp mặt có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật của 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.

Cuộc gặp mặt nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo cuộc gặp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân bám sát sự chỉ đạo, triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ trên các bình diện của đất nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả của Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố…

P.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/day-manh-tuyen-truyen-co-vu-doi-song-van-hoa-tinh-than-cua-nhan-dan-8257265/