Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vị thế của tổ chức CĐ

Gốc

Đề nghị thành lập CĐ cấp trên cơ sở tại các KCX, KCN lớn

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/212839.asp