Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho các em học sinh, ngày 31-10, trường THPT Thanh Oai B phối hợp với CAH Thanh Oai, TP Hà Nội đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa nhà trường và lực lượng công an trên địa bàn.