(NLĐ)- Ngày 17-1, tại hội nghị công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đảng viên, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ năm 2007 và chương trình năm 2008, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết: Trong năm qua, có 57 cơ sở Đảng ngoài quốc doanh được thành lập với 218 đảng viên, nâng tổ chức Đảng ngoài quốc doanh trên địa bàn TP lên 351, với 3.328 đảng viên.