Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gốc

ND- Ngày 18-4, tại phiên họp thứ tám của Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân và Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120198&sub=50&top=37