Đẩy mạnh XNK năm 2009: Cần một chiếc cần câu

Gốc
Năm 2008 kết thúc với một loạt dấu hiệu không tốt, cùng dự cảm về năm 2009 đầy khó khăn trong XNK. Báo cáo của Tổ điều hành XNK thuộc Chính phủ nêu: Việt Nam sẽ đối mặt với hai vấn đề lớn trong năm 2009.

Tin nóng

Tin mới