Đẩy mạnh xúc tiến các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của TP Đà Nẵng

Gốc
Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo xúc tiến các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của thành phố. Theo đó, đối với dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,...

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo xúc tiến các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của thành phố. Theo đó, đối với dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các đơn vị liên quan rà soát và dự thảo văn bản trình UBND TP ký gửi Bộ Tài chính sớm có ý kiến về Đề xuất dự án để Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Dự án Di dời ga đường sắt, dự án Đổi mới đô thị tích hợp Đà Nẵng và dự án xây dựng Cảng Liên Chiểu, UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan làm việc với các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải để sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án triển khai dự án Di dời ga đường sắt và Đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng Liên Chiểu. Riêng Dự án Nhà máy nước Hòa Liên, UBND TP xem xét khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

DÂN HÙNG

Tin nóng

Tin mới