Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các tỉnh khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Gốc

Ngày 29/11/2011, Sở Công Thương Quảng Trị phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) khu vực miền trung tổ chức hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại năm 2011 nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, phối kết hợp giữa Cục XTTM với các Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 29/11/2011, Sở Công Thương Quảng Trị phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) khu vực miền trung tổ chức hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại năm 2011 nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, phối kết hợp giữa Cục XTTM với các Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

CôngThương - Đến dự có đại diện lãnh đạo các Sở Công Thương, Trung tâm XTTM và các đơn vị liên quan thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hội nghị đã tập trung đánh giá việc thực hiện công tác quản lý nhà nước và các hoạt động trong lĩnh vực XTTM năm 2011 và định hướng kế hoạch cho năm 2012 của Cục XTTM (Bộ Công Thương) đồng thời hướng dẫn nội dung và cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình XTTM quốc gia.

Báo cáo cho biết, năm 2011, Cục XTTM đã tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về XTTM như xác nhận và giám sát việc triển khai các chương trình khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại, tổ chức cho các đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào tìm kiếm đối tác tại các tỉnh, thành phố; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực XTTM; nghiên cứu và phân tích thị trường quốc tế, hỗ trợ các địa phương thực hiện những chương trình XTTM quốc gia…

Với việc thực hiện mục tiêu tăng cường xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, chương trình XTTM quốc gia năm 2012 ưu tiên cho các hoạt động XTTM trong và ngoài nước, nhất là vùng nông thôn, miền núi, các địa phương còn khó khăn. Các hội chợ triển lãm mang tính chất vùng, miền, các hoạt động phân phối hàng Việt Nam đến khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa cũng được chú trọng triển khai...

Tại Quảng Trị, công tác XTTM cũng được tăng cường như tổ chức hội chợ, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác XTTM…

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã trao đổi nhiều ý kiến đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động XTTM. Các đơn vị đánh giá cao vai trò của Cục XTTM trong việc điều phối, gắn kết các cơ quan XTTM trên cả nước. Đồng thời, đề nghị Cục XTTM quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đến các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác XTTM của các địa phương.

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/p0c272n16538/day-manh-xuc-tien-thuong-mai-cac-tinh-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen.htm