Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội

Gốc
ANTT.VN – UBND Tp.Hà Nội yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội.

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội - Ảnh 1

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Theo thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trong cuộc họp với các nhà tài trợ về tiến độ thi công, GPMB và giải quyết khó khăn vướng mắc trọng thực hiện dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, để giải quyết trước mắt và đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND Tp yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành TP và UBND các quận có liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với 04 ga ngầm (S9, S10, S11, S12);

Làm việc với Sở Xây dựng, UBND quận Cầu Giấy, UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan để sớm có quyết định giá bán nhà tái định cư, cơ cấu căn hộ tái định cư… tại nhà N07 Dịch Vọng, Khu ao Hoàng Cầu; hoàn thành công tác GPMB 04 ga ngầm trong tháng 4/2016.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà thầu, duyệt dự toán, thiết kế đối với các gói thầu còn lại (các gói: 6, 7, 8, 9) theo kế hoạch đã cam kết với các nhà tài trợ và UBND TP;

Gói CP03 (Hầm và các ga ngầm): hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Ngân hàng phát triển Châu Á (về điều tra , khảo sát, đánh giá ảnh hưởng trong quá trình thi công, kinh phí bổ sung nếu có);

Gói thầu số 6 (Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống đường sắt 1): Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp chặt chẽ, kip thời với các Sở, ngành liên quan, đơn vị Tư vấn Systra và nhà thầu tham dự đấu thầu sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giá dự thầu; đề nghị Tổng cục Kho bạc Pháp giúp đỡ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trong quá trình xử lý vướng mắc.

Về di chuyển các công trình ngầm nổi như điện, nước sạch, thoát nước, thông tin liên lạc ...Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu chính; đồng thời đảm bảo việc phục vụ nhân dân như về thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước sạch ...tốt nhất, không bị gián đoạn; Hoàn thành di chuyển các công trình ngầm, nổi trong tháng 12/2015.

Chủ trì, phối hợp với tư vấn Systra và các nhà thầu rà soát, lập kế hoạch chi tiết triển khai các công việc còn lại theo tiến độ đã cam kết với các nhà tài trợ; gửi kế hoạch đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP và các nhà tài trợ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Ban quản lý làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông để sớm hoàn thành việc thẩm định: các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật - dự toán gói thầu CP09; thiết kế kỹ thuật - dự toán gói thầu di chuyển cấp nước, thoát nước, cây xanh; thiết kế kỹ thuật - dự toán gói thầu di chuyển viễn thông.

Chủ động làm việc với các đơn vị chức năng của EIB và Bộ Tài chính để sớm đàm phán Hiệp định vay vốn bổ sung; Hoàn thành hồ sơ, thủ tục mở quyền rút vốn cho các phụ lục hợp đồng tư vấn Dự án cho đơn vị Tư vấn Systra trước ngày 25/12/2015. Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn tư vấn hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý dự án (PMS).

Về công tác GPMB các ga ngầm, UBND Tp giao Ban Chỉ đạo GPMB TP thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện GPMB Dự án; chủ trì, phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách trong GPMB, tái định cư theo quy định, bảo đảm những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các hộ dân; đề xuất, báo cáo UBND TP các vấn đề vượt thẩm quyền.

PV

Tin nóng

Tin mới