Đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực ven biển

Gốc
Chiều 19-11, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11-2018 dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung. Tham dự phiên họp có Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đặng Thị Kim Liên; lãnh đạo các Ban của HĐND TP; lãnh đạo một số sở ngành và lãnh đạo UBND 2 quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng HĐND TP, Văn phòng UBND TP đã báo cáo kết quả thực hiện các thông báo kết luận (TBKL) của Thường trực HĐND TP tại phiên họp thường kỳ tháng 10-2018. Theo đó, đến nay UBND TP đã triển khai thực hiện 6 nội dung: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Khu CNC, Khu CNTT tập trung; công tác giải tỏa đền bù đối với các dự án nhóm I; các vấn đề liên quan đến Bãi rác Khánh Sơn; tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy nước Hòa Liên; nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải khu vực ven biển; xử lý những bất cập trong quy trình cấp phép, đấu nối hệ thống xử lý nước thải...

Tại phiên họp, Thường trực HĐND cũng nghe Giám đốc Sở Nội vụ giải trình chuyên đề: Tình hình thực hiện tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015-2018 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện và nghe Ban Đô thị HĐND TP báo cáo giám sát chuyên đề: Công tác thoát nước và xử lý nước thải khu vực ven biển phía Đông thành phố. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự phiên họp, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đánh giá cao UBND TP thời gian qua đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung TBKL của Thường trực HĐND TP, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số nội dung chậm tiến độ. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP cần quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng từng ngành, địa phương, đôn đốc triển khai hoàn thành đúng tiến độ. Về Kỳ họp HĐND TP cuối năm 2018, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục, tiến độ và chất lượng. Đề nghị các Ủy viên Thường trực HĐND, các Ban của HĐND TP phát huy cao vai trò, tăng cường giám sát, tham gia góp ý sớm và tiến hành thẩm tra kỹ các nội dung do các cơ quan liên quan trình kỳ họp cũng như kịp thời kiến nghị các vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Đề nghị UBMTTQVN TP tiếp tục giám sát, nắm bắt dư luận xã hội, thông tin từ cơ sở và phản ánh với Thường trực HĐND, UBND TP để kịp thời giải quyết, xử lý, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Liên quan đến chuyên đề "Tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và UBND các quận, huyện", Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ biên chế, số người làm việc theo vị trí việc làm được phê duyệt. Kết hợp rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị gắn liền với rà soát, cơ cấu lại biên chế công chức, giao biên chế phải đảm bảo tính cân đối, khoa học, phù hợp với nhiệm vụ của từng ngành; đặc thù từng quận, huyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, người lao động trong thời gian tới.

Về chuyên đề "Công tác thoát nước và xử lý nước thải khu vực ven biển phía Đông thành phố", Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị, đặc biệt là khu vực ven biển; kịp thời ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; sớm ban hành quy định về mức xả thải từ dự án vào hệ thống thu gom nước thải; hoàn chỉnh các quy định liên quan đến công tác quản lý xử lý nước thải. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; nhanh chóng nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý việc khai thác, sử dụng nước ngầm trong kinh doanh; khuyến khích việc tái sử dụng nước thải đã qua xử lý; khảo sát, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát.

K.T