Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước và nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Soạn thảo Dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Những năm qua, công tác phòng thủ dân sự từng bước được hoàn thiện cả về thể chế và tổ chức thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở kế thừa quy định của Luật Quốc phòng và Nghị quyết của Bộ Chính trị về “phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, Ban Soạn thảo đã xây dựng nội dung dự thảo Luật phù hợp với thực tiễn, trong đó tập trung làm rõ một số nội dung, như: Phạm vi phòng, chống và khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố trong phòng thủ dân sự; đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố; phân công trong quản lý Nhà nước và phân cấp trong tổ chức hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố; quy định các biện pháp bảo vệ người dân trước thảm họa, sự cố và hỗ trợ người dân bị thiệt hại; đổi mới tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; ứng dụng khoa học, công nghệ…

 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biể tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự. Nhấn mạnh việc xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho việc chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với các thảm họa, sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn cho đất nước và nhân dân khi có tình huống xảy ra; nội dung Luật có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều văn bản quy phạm pháp luật.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, việc hoàn thiện Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự cần bám sát nguyên tắc kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hiện hành về phòng thủ dân sự đã được thực tiễn kiểm nghiệm phù hợp; bổ sung những điều, mục mới để giải quyết những vấn đề liên quan đến phòng thủ dân sự đặt ra. Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, Ban Soạn thảo nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức và hoạt động phòng thủ dân sự của một số nước phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm Luật mang tính toàn diện, khoa học và lâu dài./.

Hồng Pha

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/day-nhanh-tien-do-hoan-thien-du-thao-luat-phong-thu-dan-su-618812.html