Đẩy nhanh tiến độ thủy điện nhỏ

Gốc
Gặp nhiều bất lợi song từ nay đến cuối năm 2009, dự kiến sẽ có ít nhất 2/11 thủy điện nhỏ do Cty điện lực 1 (PC1) đầu tư nắm cổ phần chi phối chính thức phát điện, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án còn lại.

Các nhà máy thủy điện nhỏ sẽ sớm phát điện trong ít năm tới. (LĐ) - Phát điện Trưởng phòng Phát triển kinh doanh (PC1) Nguyễn Kim Thành nhận định, đa phần trong số 11 dự án thủy điện do đơn vị này đầu tư xây dựng đều gặp phải những khó khăn về khủng hoảng giá nguyên vật liệu giai đoạn 2007-2008, kinh nghiệm làm thủy điện cũng như điều kiện thời tiết bất thường, nên hầu như không đảm bảo tiến độ phát điện như kế hoạch đề ra. Trong số các dự án trên, đến nay mới có thủy điện Hố Hô - công suất 14MW tại Quảng Bình - Hà Tĩnh và thủy điện Nậm Đông III - công suất 15,6MW tại Yên Bái có khả năng hoàn tất việc phát điện trong năm 2009. Với việc phát điện hai nhà máy thủy điện trên trong năm 2009, mỗi năm lưới điện quốc gia sẽ được bổ sung gần 122 triệu kWh, góp phần giảm căng thẳng về cung cấp điện ngay trong mùa nắng nóng 2010. Sau các dự án này, theo tính toán của PC1, phải sang đến năm 2010 mới có thêm 4 nhà thủy điện khác gồm Hồ Bốn (18MW), Séo Chong Hô (21,7MW), Suối Sập 3 (13MW) và Nậm Mở 3 (10MW) lần lượt được đưa vào phát điện trong các quý II và III. Các dự án này hiện đang khẩn trương thi công các hạng mục chính của công trình như đập đầu mối, đường hầm và nhà máy thủy điện cùng nhiều hạng mục phụ khác, nên có thể đảm bảo khả năng phát điện trong năm 2010. Riêng 5 dự án thủy điện còn lại gồm Nậm Sài (7,5MW), Nậm Toóng (34MW), Nho Quế (32MW), Nậm Mức (44MW) và Tà Cọ (28MW) đều còn trong quá trình hoàn tất các thủ tục chuẩn bị để triển khai thi công các hạng mục công trình chính trong mùa khô 2009-2010. "Hầu hết các hạng mục phụ trợ tại các dự án này hiện đã được hoàn thiện, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ thi công các hạng mục chính nên theo tiến độ, các dự án này sẽ có thể phát điện vào quý III và quý IV năm 2011" - Trưởng phòng Nguyễn Kim Thành cho biết. Sức ép cổ tức Đầu tư các dự án theo hình thức thành lập các Cty cổ phần và Cty liên doanh, trong đó PC1 nắm cổ phẩn chi phối nên trong thời gian tới, các Cty cổ phần đều đứng trước thách thức phải làm ăn có lãi, trả nợ ngân hàng và trả cổ tức cho các cổ đông. Với thách thức này, định hướng của PC1 đối với các Cty cổ phẩn sau 2 năm phát điện thương mại phải hoàn tất các thủ tục đưa các nhà máy lên sàn chứng khoán. Hoạt động này, theo PC1 là nhằm tiếp tục thu hút vốn để triển khai đầu tư các dự án khác sau khi được sự đồng ý của các cổ đông. Song song với việc vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy thủy điện, chủ đầu tư các dự án tiếp tục thông qua các địa phương có tiềm năng thủy điện và các đơn vị tư vấn, nhằm tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án thủy điện hoặc các dự án sản xuất, kinh doanh khác. Dĩ nhiên - theo chủ đầu tư các dự án thủy điện trên - việc xây dựng kế hoạch đầu tư phải được các cổ đông thông qua và chỉ có thể triển khai khi các cổ đông có ý kiến thống nhất giao cho các Cty cổ phần đầu tư các dự án mới. Hà Phương

Tin nóng

Tin mới