Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dạy tiếng phổ thông cho học sinh dân tộc thiểu số

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Hình thành và phát triển đã hơn 60 năm, đồng hành cùng hệ thống giáo dục phổ thông của cả nước và được Nhà nước đầu tư không biết bao nhiêu tiền của nhưng cho đến thời điểm này, giáo dục vùng dân tộc thiểu số vẫn chưa ra khỏi quỹ đạo yếu kém về chất lượng. Một trong những nguyên nhân sâu xa là tiếng Việt, công cụ quan trọng giúp các em học sinh dân tộc thiểu số (từ lớp 1) tiếp thu kiến thức môn học và giao tiếp với cộng đồng, mà các em được dạy, vẫn ở tình thế lúng túng, hạn chế và bất cập, không đi tới đâu.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128947&sub=74&top=41