Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ĐBSCL liên kết sản xuất trái cây an toàn

Sau gần 2 năm triển khai, tổ chức nghề nghiệp "Liên kết sản xuất và tiêu thụ trái cây an toàn (GAP) khu vực sông Tiền" đã thu hút 95% xã viên của 5 hợp tác xã sản xuất các trái cây đặc sản trong vùng tham gia sản xuất trái cây đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231728/Default.aspx