DBT: Ban điều hành giao dịch bất thành 23,800 cp

Gốc
Từ ngày 30/07 đến 30/08, do giá giao dịch trên thị trường chưa đạt như kỳ vọng nên nhiều người trong trong ban điều hành CTCP Dược phẩm Bến Tre (HNX: DBT) đã giao dịch bất thành.

Cụ thể, ông Nguyễn Viết Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty DBT đã bán bất thành 7,700 cp như đăng ký trước đó. Sau giao dịch này, ông Sơn vẫn còn nắm 7,700 cp DBT, tương đương 0.26% tổng số lượng cổ phiếu DBT đang lưu hành.

Và ông Võ Minh Tân - Phó Giám đốc Công ty cũng giao dịch bất thành, nhưng đây là giao dịch mua bất thành 10,000 cp DBT. Theo đó, hiện ông Tân vẫn nắm 40,200 cp DBT, tương đương 1.36% vốn mà chưa thể tăng thêm như mong muốn.

Bên cạnh đó, từ ngày 02/08 đến 30/08, bà Trần Thị Thùy Dung, vợ ông Tân cũng thông báo đã bán bất thành 1,100 cp DBT như đăng ký bán hết 1,100 cp DBT, chiếm tỷ lệ 0.04% vốn như trước đó.

Cuối cùng là bà Huỳnh Thị Hải Đường - Thành viên Ban kiểm soát cũng đã bán bất thành 5,000 cp DBT và hiện vẫn còn nắm 7,160 cp DBT, tương đương 0.24% vốn.

Hằng Nga

infonet

Tin nóng

Tin mới