DBT: Vợ Phó GĐ đăng ký bán hết 1,100 cp

Gốc
Bà Trần Thị Thùy Dung, vợ ông Võ Minh Tân - Phó Giám đốc CTCP Dược phẩm Bến Tre (HNX: DBT) đăng ký bán hết 1,100 cp từ ngày 06/08 đến 30/08 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thùy Dung
- Mã chứng khoán: DBT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,100 CP (tỷ lệ 0.04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Võ Minh Tân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 40,200 CP (tỷ lệ 1.36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/08/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2013.

Hằng Nga

infonet

Tin nóng

Tin mới