(Vietstock) - CTCP DIC số 4 (HNX: DC4) thông báo, ngày giao dịch không hưởng quyền với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 vào 26/10 để công ty lấy ý kiến về việc tăng vốn điều lệ (VĐL).

Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông vào 28/10, thời gian thực hiện lấy ý kiến vào 18/11. Hiện vốn điều lệ của DC4 đang là 21.39 tỷ đồng.