DCL: Giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất quý 2 năm 2013

Gốc
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất quý 2 năm 2013 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130816-DCL--giai-trinh-bien-dong-LN-Quy-2-2013-HN.pdf

HOSE

Tin nóng

Tin mới