DCT chốt quyền nhận cổ tức và mua cp phát hành thêm

Gốc
(Vietstock) - CTCP Tấm lợp VLXD Đồng Nai (HOSE: DCT) thông báo ngày 19/04 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền với tỷ lệ 10% và quyền mua 9 triệu cổ phiếu do công ty sắp phát hành.

Theo đó, ngày 21/04 là hạn chót để cổ đông đăng ký danh sách hưởng quyền với công ty. Việc chi trả được thực hiện từ ngày 04/06 tại trụ sở DCT hoặc các thành viên lưu ký. Về việc phát hành 9 triệu cổ phiếu, sau thời hạn chốt danh sách, cổ đông sở hữu quyền mua được chuyển nhượng quyền này trong thời gian từ 04/05 đến 27/05 hoặc có thể đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu ngay từ 04/05 đến hết ngày 31/05. Cổ đông được mua cổ phiếu với tỷ lệ phân bổ quyền 1:1 và tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, giá phát hành 10,000 đồng/cp, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền, với 2 quyền sẽ mua được 1 cổ phiếu phát hành thêm giá 10,000 đồng. Thời gian giao dịch của số cổ phiếu này là 10/06. Theo quy định, số cổ phần dư ra do cổ đông không thực hiện quyền hoặc cổ phần lẻ phát sinh khi làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được HĐQT chào bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn việc bán cho cổ đông hiện hữu.

Tin nóng

Tin mới