[Kênh14] – Lần này thì toàn dế 5 “chấm” đời mới so tài thui teens ná, ấy là Samsung Omnia i900, Sony Ericsson C902, LG KF750, Motorola ZINE ZN5 và Nokia N82 !!!