Báo cáo công bố ngày 25-3 của Cơ quan Điều phối viện trợ Afghanistan (ACBAR) cho biết triển vọng về hòa bình, ổn định ở Afghanistan có thể còn lâu mới thành hiện thực, khi mà số tiền tài trợ các nước phương Tây hứa để tái thiết còn thiếu tới 10 tỷ USD.