CSGT lên kế hoạch thực hiện cấm xe ba, bốn bánh tự chế chạy trong nội thành từ 1-1-2009.