Đề án điều tra tổng thể khoáng sản vùng Tây Bắc: Mục tiêu phát hiện 30 - 35 mỏ mới

Gốc
Thời gian thực hiện lập đề án, trình các cấp quản lý thẩm định phê duyệt từ năm 2016 - 2017; thực hiện các đề án thành phần từ năm 2017 đến năm 2021; lập báo cáo kết quả điều tra tổng thể vào năm 2022.

Đề án điều tra tổng thể khoáng sản vùng Tây Bắc: Mục tiêu phát hiện 30 - 35 mỏ mới - Ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội".

Một trong những mục tiêu của đề án là làm rõ tiềm năng các loại khoáng sản, các tài nguyên địa chất khác, phát hiện 30 đến 35 mỏ mới.

Nhiệm vụ của đề án là điều tra, lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên tổng diện tích 13.081 m2 của 8 nhóm tờ (Mường Toỏng, Mường Nhé, Hoàng Su Phì, Đình Lập, Sông Mã, Lang Chánh, Con Cuông 1 và Con Cuông 2).

Đề án thực hiện trên phạm vi toàn bộ vùng Tây Bắc với diện tích 109.250 km2, gồm 12 tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang); 11 huyện phía Tây của tỉnh Thanh Hóa và 10 huyện phía Tây của tỉnh Nghệ An.

Thời gian thực hiện lập đề án, trình các cấp quản lý thẩm định phê duyệt từ năm 2016 - 2017; thực hiện các đề án thành phần từ năm 2017 đến năm 2021; lập báo cáo kết quả điều tra tổng thể vào năm 2022.

Cơ quan quản lý đề án là Bộ Tài nguyên và Môi trường; cơ quan chủ trì thực hiện là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới