Trường Cao đẳng Giao thông Huế đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

De an Tuyen sinh rieng cua Truong Cao dang Giao thong Hue - Anh 1

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Trường Cao đẳng Giao thông Huế TẠI ĐÂY