ND - Là già làng của thôn A Đăng, xã Tà Rụt, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị, nhiều năm nay, Già làng Vỗ Hảo luôn trăn trở, tìm cách để nâng cao đời sống của người dân và phát triển thôn, bản về mọi mặt. Để thực hiện ước nguyện đó, ngày nắng cũng như ngày mưa, Già làng Vỗ Hảo miệt mài đến các gia đình trong thôn để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Già tìm lời lẽ thuyết phục, vận động từng gia đình, từng người dân trong thôn nâng cao ý thức bảo vệ an ninh, trật tự; xóa bỏ những hủ tục, giúp nhau phát triển sản xuất. Đáp lại sự tận tâm và lòng nhiệt tình của Già làng, bà con dân bản đã cùng chung tay xây dựng bản làng. Nhờ vậy, bản sắc văn hóa dân tộc của người Pa Kô được giữ gìn và phát huy, nhiều phong tục, tập quán lạc hậu dần dần được loại bỏ. Trẻ em trong bản có cơm ăn, áo mặc và được đến trường ngày một nhiều hơn. Người dân động viên nhau áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi và trồng trọt... Gần đây, hệ thống đường liên thôn, liên xã ở Tà Rụt được xây dựng và mở rộng, tạo điều kiện thông thương hàng hóa với bên ngoài; số người đến buôn bán ngày một đông đã phần nào làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở A Đăng. Già làng Vỗ Hảo với tư cách là người lớn tuổi, có uy tín, đã tuyên truyền, vận động từng gia đình và các dòng họ cam kết không gây gổ, đánh nhau, không sử dụng ma túy và không tham gia khai thác vàng trái phép... Năm năm qua, Già làng đã cùng Công an xã Tà Rụt và chính quyền, đoàn thể thôn A Đăng tổ chức 12 đợt phát động phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc", với hơn hai nghìn lượt người tham gia; tổ chức hòa giải những khiếu kiện, mất đoàn kết trong nhân dân. Già đã tuyên truyền, vận động thành công một đối tượng người ngoài địa phương có ý đồ lôi kéo nhiều gia đình ở thôn A Liêng và thôn A Vương (xã Tà Rụt) tham gia góp vốn để khai thác vàng trái phép. Nhận thấy Già làng Vỗ Hảo nói "thấu tình, đạt lý", các gia đình đã rút lại tiền đóng góp, không tham gia khai thác vàng, đối tượng người ngoài địa phương từ đó cũng bỏ ý định sai phạm của mình. Khi được hỏi về trách nhiệm của một già làng trong việc vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội, Già làng Vỗ Hảo trả lời ngắn gọn: "Tuyên truyền, vận động bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn bản là bảo vệ chính mình". Với những đóng góp thiết thực ở địa phương, Già làng Vỗ Hảo được công nhận là Già làng, Trưởng bản tiêu biểu, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị biểu dương.