(VTC News) - Không có bằng cấp nhưng một lái xe đã được đề bạt làm Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11/2013, khi ông Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh, ký quyết định số 211/ CĐYT - TCCB về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Duyên giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị.

Quyết định bổ nhiệm ông Duyên lên giữ chức Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị

Theo tìm hiểm, trước khi được bổ nhiệm, từ năm 1996 ông Duyên là lái xe cho Trường Trung học Y tế Hà Tĩnh (nay là trường CĐ Y tế Hà Tĩnh - PV). Ông Duyên không có bằng cấp nhưng khi gửi hồ sơ lên Sở nội vụ Hà Tĩnh thì nhà trường ghi ông học vị trung cấp.

Đem vấn đề này trao đổi với ông Tống Quốc An - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh, ông An thừa nhận ông Duyên không có bằng cấp, còn về hồ sơ gửi lên Sở nội vụ có lẽ do đánh máy nhầm nên mới có chữ trung cấp trong đó.
Giải thích cho việc một người không có bằng cấp nhưng lại được bổ nhiệm, ông An cho biết thêm, do ông Duyên có nhiều cống hiến cho nhà trường. Mặt khác, những giáo viên khác trong trường đều học vị bác sỹ, thạc sỹ nên không ai muốn nhận cái chức ông Duyên đang làm.
"Mặc dù giữ chức vụ đó nhưng ông Duyên chỉ làm việc quản lý công tác học sinh, sinh viên. Quản lý trang thiết bị và an ninh trật tự trong trường" - ông An nói.

Song Thế