Để các cuộc thi hoa hậu đạt hiệu quả xã hội

Gốc
Trước mắt, chúng ta cần định hướng rõ cách tổ chức, quảng bá các cuộc thi hoa hậu sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và cả nước, phù hợp với đời sống và tâm lý người dân

Tin nóng

Tin mới