Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức tiếp dân theo định kỳ

Gốc
Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 14, ngày 15-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận.

Báo cáo cho thấy, năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân giảm so với năm 2016. Số lượt công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 11%; tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước giảm 25,6%. Tuy nhiên, số đoàn đông người tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại những khiếu nại chưa giải quyết được qua nhiều năm, đặc biệt là khiếu nại về đất đai (chiếm khoảng 70%). Do đó, các đại biểu cho rằng, cần giải quyết các khiếu nại ngay từ khi mới manh nha, tránh để tồn tại kéo dài. Bên cạnh đó, cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức tiếp dân theo định kỳ; phải trực tiếp giải quyết, không giao cho cấp phó. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng yêu cầu các báo cáo cần bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm độ chính xác về số liệu, đánh giá sát hơn tình hình ở một số địa phương.

Phong Thu

Tin nóng

Tin mới