Để chứng minh mình "đã lớn"...

Gốc
(TNO) Sau 4 lần đưa (4 người) bạn trai về "ra mắt" gia đình đều gặp sự phản đối, Linh Nguyên đang mang cảm giác mệt mỏi và bế tắc vì không biết làm thế nào để những người thân tin vào sự lựa chọn của mình. Hãy xem khách tâm tư bốn phương đã khuyên bạn thế nào:

Tin nóng

Tin mới