Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Để có file nhạc nén nhỏ hơn và hay hơn

Gốc

Hẳn bạn đã từng nhận thấy: cùng một bản nhạc đó, cũng cùng thuộc một dạng file nén (mp3 chẳng hạn), dung lượng file tương đương, thế nhưng chất lượng âm thanh cho ra khác nhau rõ rệt. Đó là vì có sự khác biệt trong việc lựa chọn các thông số khi thực hiện chuyển ra dạng nhạc nén....

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=53&subjectID=13840