Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội Đảng XII tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

86 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng ở ví trí hàng đầu. Trong giai đoạn hiện nay, nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho“Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

De Dang that su trong sach, vung manh - Anh 1

Phiên bế mạc Đại hội Đảng XII. Ảnh: Xuân Tuyến

Là người con của xã Tân Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Kim Huy luôn tự hào mình là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Huy tâm sự, người dân quê ông cũng đều một lòng theo Đảng và họ vẫn tự hào về những năm tháng cùng nhau chiến đấu giành độc lập tự do cho đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đến bây giờ, họ vẫn không tiếc những ngày tháng hy sinh xương máu cho Đảng bởi vì họ đã nhìn thấy ngày hòa bình, thấy quê hương được xây dựng ngày càng giầu đẹp. Tuy nhiên, trước vấn đề của cuộc sống cũng như của xã hội hiện nay, nhìn về tổ chức Đảng của mình, ông thấy trăn trở đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhất là sự gương mẫu để giữ Đảng trong sạch, vững mạnh.

“Nhân dân muốn Đảng vững mạnh, trong sạch thực sự chứ không thể “còn có một bộ phận không nhỏ, một số cán bộ có chuyện tham ô”. Có thể nói, nhân dân ở trong tâm trạng vừa tin yêu Đảng vừa đau đớn khi vẫn còn những Đảng viên không gương mẫu. Nhân dân đang rất trông chờ lập lại kỷ cương trong Đảng", ông Huy bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường 86 năm qua, nhân dân ta tự hào về những thắng lợi cách mạng to lớn và thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Nhờ có Đảng lãnh đạo, Việt Nam trở thành một trong những tấm gương về giải phóng dân tộc, thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, năng động đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã đặt ngay vấn đề xây dựng Đảng ở vị trí hàng đầu. Trong giai đoạn hiện nay công tác chăm lo xây dựng Đảng vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng.

"Chăm lo xây dựng về tổ chức và nâng cao năng lực thực tiễn của cán bộ đảng viên ở tất cả các cấp, đặc biệt các tổ chức Đảng gắn với tổ chức chính quyền, gắn với hệ thống chính trị để nêu cao vai trò tổ chức thực tiễn, gắn bó với thực tiễn và nhân dân. Đồng thời phải xử lý đúng đắn các mối quan hệ lớn như Đại hội đã chỉ ra mà nếu cán bộ lãnh đạo từ cơ sở đến Trung ương nắm vững những vấn đề đó thì sẽ đưa lại thành quả lớn về lãnh đạo và cầm quyền”, ông Phúc nói.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lại có nhiều trăn trở: thời gian qua Đảng đã khắc phục những điểm yếu, tồn tại và có bước tiến bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4, tuy nhiên, để xây dựng Đảng, với kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sau khi có Nghị quyết thì triển khai một cách mạnh mẽ và toàn diện, nhất là nội dung của Nghị quyết Trung ương 4. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hy vọng, Đảng sẽ tiếp tục đổi mới, xứng với niềm tin và hy vọng của nhân dân.

“Cần cụ thể hóa hơn nữa, làm sao cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, sát dân và nhất là đội ngũ cán bộ của Đảng phải tận tụy vì nước, vì dân, nói và làm đi tới người dân và nhất là đi sát thực tiễn của đất nước như vậy mới tránh được tất cả yếu kém như tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, xa dân… những việc đó phải được giải quyết từng bước nhưng bước nào kết quả phải tốt bước ấy, kết quả năm sau tốt hơn năm trước”, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đề nghị.

Nhân dân không những tự hào về Đảng mà còn có niềm tin lớn dành cho Đảng. Vì vậy, để không ngừng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, Đảng phải tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn về mọi mặt. Ông Phan Văn Kính, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng: Đảng đã có những nhận định rất thẳng thắn khi cho rằng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng có mặt bị giảm sút. Mà theo ông, một trong những nguyên nhân chính là do sự suy giảm đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên.

“Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân dẫn đến chuyện công tác xây dựng Đảng làm không tốt đó là phẩm chất đạo đức của đảng viên không được củng cố, không được tôi luyện, không được rèn luyện. Lần này đặt vấn đề xây dựng Đảng có ý nghĩa cực kì quan trọng. Vì đã đến lúc nếu không làm tốt công tác này sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước và xác định sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Tôi nghĩ đây là vấn đề rất quan trọng và khẩn cấp”, ông Kính chia sẻ.

Càng tự hào về Đảng, càng phải chăm lo công tác xây dựng Đảng để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc. Trong đó, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và yếu tố con người là quyết định. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm… Có như vậy, Đảng mới xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân./.

Lại Hoa/VOV - Trung tâm Tin