Để được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Gốc
Tôi có người dì mất năm 2002, không có di chúc. Trước khi mất dì tôi có 10 km2 đất vườn. Dì không chồng, không con, ông, bà ngoại tôi thì đã mất từ lâu. Tôi là cháu trai có công nuôi dưỡng, chăm sóc dì, nên được mẹ tôi và các dì, cậu đồng ý để cho tôi thừa hưởng miếng đất nói trên.

Tuy nhiên, khi tiến hành các thủ tục khai nhận và tặng cho di sản thì số tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mà tôi phải nộp lên đến 150 triệu đồng. Xin hỏi trường hợp của tôi có cách nào để được miễn giảm thuế TNCN không? (Đặng Văn Tuấn, Bình Đại, Bến Tre) - Điều 4, Luật Thuế TNCN quy định về các trường hợp được miễn thuế TNCN, trong đó có: “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau”. Theo đó, việc mẹ bạn và các dì, cậu nhận thừa kế theo pháp luật của người dì (tức anh, chị em ruột với nhau) thuộc diện miễn thuế TNCN. Sau đó, phần tài sản của mẹ bạn tặng cho lại cho bạn (mẹ đẻ cho con đẻ) cũng thuộc diện miễn thuế TNCN. Tuy nhiên, phần tài sản của các dì, cậu tặng cho bạn lại thuộc diện phải nộp thuế TNCN (vì không thuộc các trường hợp được miễn theo Luật Thuế TNCN). Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản vượt trên 10 triệu đồng x 10%, căn cứ vào giá đất do UBND cấp tỉnh quy định, nên việc thông báo nộp số thuế nói trên của cơ quan thuế địa phương là có cơ sở. Trường hợp của bạn, để được miễn thuế thì tất cả các dì, cậu phải tặng, cho phần thừa kế của mình cho mẹ bạn, sau đó mẹ bạn tặng toàn bộ thửa đất nói trên cho bạn. Như vậy, bạn sẽ không phải chịu thuế TNCN. Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Tin nóng

Tin mới