Để gần hơn với cơ sở

Gốc
QĐND - Đại úy Nguyễn Nam Hải, trợ lý chính trị trung đoàn sau chuyến khảo sát, kiểm tra một số đơn vị trực thuộc, báo cáo kết quả với đồng chí chính ủy trung đoàn:

- Báo cáo thủ trưởng, quá trình tiến hành kiểm tra về cơ bản gặp thuận lợi, kết quả các mặt công tác của đơn vị cơ sở đạt được khá toàn diện, vững chắc. Chỉ có điều, khi chúng tôi “xuống” Tiểu đoàn 1, thái độ phục vụ kiểm tra của chỉ huy tiểu đoàn không được hài hòa lắm!

Chính ủy trung đoàn chậm rãi:

- Đồng chí có thể nói cụ thể hơn!

- Khi đoàn công tác xuống cơ sở, anh em đơn vị tỏ ra thiếu tôn trọng cấp trên, nhất là thái độ của đồng chí chính trị viên tiểu đoàn. Vẫn biết, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 1 có tuổi quân, tuổi đời lớn hơn chúng tôi, nhưng dẫu sao chúng tôi cũng là cán bộ cơ quan cấp trên.

Ngẫm một lát, chính ủy trung đoàn ân cần:

- Mình nghĩ anh em có điều gì thiếu hòa nhã với đồng chí, thì trước hết đồng chí hãy “soi” lại mình. Chưa biết quá trình làm việc như thế nào, nhưng chỉ nghe qua cách đồng chí dùng câu từ, ngôn ngữ báo cáo với tôi, cũng cho thấy bản thân đồng chí thiếu thiện chí, chưa tôn trọng cơ sở.

Đại úy Nguyễn Nam Hải đỏ mặt:

- Sao lại thiếu tôn trọng cơ sở ạ?

- Thế theo đồng chí thì chúng ta “về cơ sở” hay “xuống cơ sở”? - Chính ủy đặt câu hỏi.

Khi đồng chí Hải còn ấp úng thì chính ủy trung đoàn giải thích tiếp: “Lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn chúng tôi thường nói với nhau, nói với cấp dưới và nói với bộ đội về việc đi kiểm tra, đi cơ sở là “đi về với bộ đội”, “về với đơn vị” chứ không dùng từ “xuống cơ sở”. Dùng từ “về cơ sở” sẽ đúng nghĩa hơn, vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa cho thấy trách nhiệm và tình cảm của cán bộ cơ quan cấp trên với cơ sở.

Chính ủy nói đến đây, đồng chí Hải bắt đầu hiểu ý của cấp trên và hình dung lại chuyến công tác. “Đúng là khi phát biểu tại các buổi kiểm tra, mình nhiều lần dùng cụm từ: Chúng tôi xuống cơ sở, xuống với tiểu đoàn. Cách nói đó tuy không có gì chủ ý, nhưng ít nhiều gây phản cảm với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đúng là muốn cấp dưới tôn trọng mình, trước hết mình phải tôn trọng cấp dưới. Và sự tôn trọng đó phải thể hiện ngay từ những lời nói, hành động nhỏ nhất” - Đại úy Hải thầm nghĩ và càng thấm thía những điều cấp trên chỉ bảo.

NGÔ THANH

Tin nóng

Tin mới