Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Để giá xăng dầu theo đúng cơ chế thị trường

Trong quy định đầu mối nhập hàng của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, yếu tố phi thị trường đang can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, việc nhất quán quan điểm cạnh tranh bình đẳng, tự do kinh doanh và công khai minh bạch là điều cần thiết.