Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Để giường và bàn ‘hài hòa’

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trong nhiều gia đình, phòng ngủ cũng chính là nơi làm việc. Vì thế, giường và bàn buộc phải bố trí chung. Khi đó, cần có giải pháp để những đồ vật này thực sự "hài hòa" với nhau.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=27985