Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Để hoạt động xuất bản phát triển thật sự lành mạnh, hiệu quả

ND - Năm 2007, về cơ bản các NXB sản xuất kinh doanh đều có lãi. So với năm 2006 doanh thu tự xuất bản tăng 49%, lợi nhuận sau thuế của các NXB (trừ NXB Giáo dục) tăng 36%. Những con số ấy cùng hiệu quả trong một số lĩnh vực cho thấy sự phát triển của ngành. Song vẫn còn không ít những tồn tại cần khắc phục.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118610&sub=80&top=43