Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Để kiềm chế lạm phát có hiệu quả

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Cả nước sôi nổi vào cuộc đấu tranh kiềm chế lạm phát. Trong những diễn biến phức tạp của thị trường, giá cả thế giới và trong nước, kiềm chế lạm phát càng đòi hỏi nhận thức đúng tình hình, đề ra và thực hiện các giải pháp đồng bộ theo định hướng của Chính phủ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=45651