Để làm tốt môn tiếng Anh

Gốc
Cách  ôn tập - Phần ngữ âm: Tìm trọng âm là một trong những nội dung thi mà thí sinh thường phạm lỗi. Để ôn tập tốt cho phần này, ngoài việc chú trọng phát âm đúng tất cả các từ mới ngay từ đầu bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần theo mẫu, thí sinh cần chú ý đến hệ thống dấu nhấn của các từ có từ hai âm tiết trở lên.

Tin nóng

Tin mới